Jesteś tutaj

Audyt Bezpieczeństwa

 

Celem audytu bezpieczeństwa jest określenie aktualnego poziomu bezpieczeństwa systemu informatycznego firmy oraz stworzenie podstaw do rozwoju i utrzymania odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji, sieci teleinformatycznych oraz komputerowych systemów produkcyjnych.

 Obiektywna kontrola stanu bezpieczeństwa sieci komputerowej może być przeprowadzona jedynie przez firmę zewnętrzną. Takie rozwiązanie pomoże znaleźć słabe punkty stworzonego systemu bezpieczeństwa, pozwoli również zaaplikować optymalne środki zaradcze.

 

Audyt - krok po kroku:

  • rozpoznanie zasobów informacyjnych, oszacowanie ich wartości,
  • analiza aktualnego poziomu zabezpieczeń,
  • wskazanie ewentualnych odchyleń od wymaganych założeń bezpieczeństwa zdefiniowanych przez politykę bezpieczeństwa,
  • przygotowanie zaleceń poaudytowych,
  • sporządzenie dokumentacji audytu.

 

Wybrane testy zabezpieczeń:

  • badanie na podatność na podsłuch sieci LAN i WLAN,
  • testy odporności na próby penetracyjne z zewnątrz i wewnątrz sieci,
  • badania na podatność systemów na ataki socjotechniczne,
  • badania systemów uwierzytelniania i dystrybucji danych autoryzacyjnych.

 

Dowiedz się więcej od naszego konsultanta